Spor
Giriş Tarihi : 12-11-2021 18:26   Güncelleme : 12-11-2021 18:26

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ ATAMA DUYURUSU

Adaylarda
Aranacak
Nitelikler
a.
T
.
C
.
vatandaşı
olmak
.
b.
Başvuru
tarihinde
25
yaşından
büyük,
65
yaşından
küçük
olmak
.
c.
En
az
lise
ve
dengi
okul
mezunu
olmak
.
d.
Tahkim
Kurulu,
Genel
Müdürlük
ceza
kurulları
veya
spor
federasyonlarının
ceza
veya
disiplin
kurullarınca
son
beş
yıl
içerisinde
bir
defada
üç
ay
veya
toplam
altı
ay
hak
mahrumiyeti
cezası
Adaylarda Aranacak Nitelikler
a. T.C. vatandaşı olmak.
b. Başvuru tarihinde 25 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak.
c. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
d. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
e. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
 
Kulüp yönetim kurulu üyesi veya faal antrenör, hakem, gözlemci ve basketbolcu olanlar İl
Temsilcisi seçildikten sonra bu görevlerine son vermek zorundadırlar.
BAŞVURU FORMU.docx