Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 18:36   Güncelleme : 31-05-2021 18:36

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 Tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 Tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210225-3.htm linkinden ulaşılabilir.

Başvurular 1 Mart 2021 tarihinde başlayıp 30 Mart 2021 mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde elden il müdürlüğüne teslim edilir. Hibe oranı %50 olup, proje tutarı 1.000.000-TL’yi geçemez.

Yatırım konuları

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

BİREYSEL SULAMA UYGULAMA ESASLARI.pdf